Showing 1–12 of 13 results

13.00

– 4 koreňové kanáliky – 3 varianty – náročnosť: 3/5

13.00

– štandardný prvý horný rezák (11) – 3 varianty – náročnosť 2/5

13.00

– horný premolár (24) s dvomi koreňovými kanálikmi – netrepanovaný, intaktný model – náročnosť: 2,5/5

13.00

- horný premolár (24) s dvomi koreňovými kanálikmi - netrepanovaný, intaktný model - kompatibilný s KaVo fantómovými modelmi  

13.00

- náročnejší horný molár (16) s 4 koreňovými kanálikmi - trepanovaná a netrepanovaná varianta - náročnosť: 3,5/5

13.00

- prvý horný rezák (11) s neukončeným vývojom koreňa - model je trepanovaný - varianta so zubnou dreňou / bez zubnej drene  

13.00

- dolný mliečny molár (84) s 2 meziálnymi a 3 distálnymi koreňovými kanálikmi  - netrepanovaný, intaktný model

13.00

- náročnejší horný premolár (14) s 3 koreňovými kanálikmi - netrepanovaný, intaktný model - náročnosť: 4/5

13.00

- dolný molár (37) s tromi koreňovými kanálikmi - trepanovaná/netrepanovaná varianta - náročnosť: 3/5

13.00

- dolný očný zub (43) s 1 koreňovým kanálikom - trepanovaná/netrepanovaná varianta - náročnosť: 2,5/5