Showing 13–20 of 20 results

11.50

- dolný molár so simulovaným kazom - kompatibilný s KaVo fantómovými modelmi - simulovaná sklovina, dentín a mäkký, exkavovateľný kaz

13.00

- náročnejší horný molár (16) s 4 koreňovými kanálikmi - trepanovaná a netrepanovaná varianta - náročnosť: 3,5/5

13.00

- prvý horný rezák (11) s neukončeným vývojom koreňa - model je trepanovaný - varianta so zubnou dreňou / bez zubnej drene  

13.00

- dolný mliečny molár (84) s 2 meziálnymi a 3 distálnymi koreňovými kanálikmi  - netrepanovaný, intaktný model

13.00

- náročnejší horný premolár (14) s 3 koreňovými kanálikmi - netrepanovaný, intaktný model - náročnosť: 4/5

13.00

- dolný molár (37) s tromi koreňovými kanálikmi - trepanovaná/netrepanovaná varianta - náročnosť: 3/5

13.00

- dolný očný zub (43) s 1 koreňovým kanálikom - trepanovaná/netrepanovaná varianta - náročnosť: 2,5/5

13.00

- horný rezák (21) s internou resorpciou - trepanovaný model - varianta so zubnou dreňou / bez zubnej drene - náročnosť: 4/5