Na základe Vami zaslaných dát Vám vytvoríme produkt na mieru.

V našom portfóliu máme 3D tlačené modely orgánov, autotransplant templates, navádzacie šablóny, individuálne repliky na tréning endodoncie a mnohé iné.

Cena produktu sa odvíja od náročnosti digitálneho spracovania, zvoleného materiálu, veľkosti a komplexnosti.

Svoje požiadavky a predstavy prosím bližšie špecifikujte vo formulári. Budeme Vás kontaktovať na schválenie návrhu produktu s cenovou ponukou na jeho výrobu. Pokiaľ máte upresňujúce digitálne dáta, zašlite nám ich spolu s formulárom.

[caldera_form id=”CF5d76a59a158f3″]